PL EN


2013 | 134 | 7 – 36
Article title

Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a problem-oriented identification of some aspects of tourism in Warsaw, both typical (hotels, restaurants, markets, museums) and unusual (taxi drivers, the right side of the city, lights). However, the authors discuss only some issues related to tourism in Warsaw. In addition, the article tries to show that the capital of Poland – due to various aspects, but mainly because of its rich and dramatic history – is a city with a huge and diverse tourist potential. Despite the efforts of entities involved in the tourism sector, it is a collection of separate elements, rather than a unified whole.
PL
Artykuł jest problemowym ujęciem wybranych aspektów turystyki w Warszawie – zarówno tych oczywistych (np. hotele, gastronomia, muzea ), jak i nieoczywistych ( np. dorożkarz, prawa strona miasta, światło ). Moduły, uporządkowane w kolejności alfabetycznej, sygnalizują jedynie pewne zagadnienia związane z turystyką warszawską, która nadal (mimo starań m.in. władz miasta, ekspertów, zarządzających sektorem turystycznym czy akademików) przypomina – w tym mieście Fryderyka Chopina – raczej zbiór osobnych jego scherz aniżeli spójny koncert symfoniczny. Stąd też różne paradygmaty stanowiące kanwę rozważań.
Year
Issue
134
Pages
7 – 36
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-16
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-134-article-3244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.