PL EN


2013 | 134 | 37 – 50
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to describe geographic differences in the prices of accommodation services offered in the Łódź Metropolitan Area. In this paper, the authors justify the need for their research on a metropolitan area scale, as opposed to research in which the study area is limited to the central city of a metropolis. The authors present a methodology for collecting empirical material and the area of research; however, the focus is only on the issue of the identification of the boundaries of the Łódź Metropolitan Area. Discussing the results of the study, the authors characterize in detail the location of accommodation facilities in the Łódź Metropolitan Area and identify geographic differences in the prices of accommodation services offered by the surveyed companies.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka przestrzennej zmienności cen usług oferowanych przez obiekty noclegowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. W swoim opracowaniu autorzy uzasadnili konieczność podejmowania badań w skali obszaru metropolitalnego w opozycji do prac, których zakres przestrzenny ograniczono do centralnego miasta metropolii. Autorzy zaprezentowali metodologię gromadzenia materiału empirycznego. Przedstawili obszar badań, skoncentrowali się jednakże wyłącznie na zagadnieniu delimitacji łódzkiej metropolii. Omawiając wyniki badania, autorzy szczegółowo scharakteryzowali lokalizację obiektów noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, zidentyfikowali prawidłowości przestrzennego zróżnicowania cen usług noclegowych oferowanych przez badane przedsiębiorstwa.
Year
Issue
134
Pages
37 – 50
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-134-article-3245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.