PL EN


2013 | 134 | 69 – 81
Article title

Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For many years, the government of the city Krakow has drawn a lot of attention to the development of business tourism in the city. An example of this is annual research on the convention industry in the city, promotional campaigns for the city of Krakow at key world business tourism trade fairs, and local initiatives transferring knowledge to industry. The convention infrastructure currently under construction in Krakow (four new buildings) as well as the large offering of conference rooms in existing hotels also encourage the use of its potential. The paper analyses the results of studies and data obtained from Poland’s Central Statistical Office to describe the position of Krakow in the business tourism market – also called the convention industry. The city of Krakow is compared to Warsaw – the principal competitor in the country, and several leading Polish cities – Wrocław, Poznań and the Gdansk-Sopot-Gdynia urban area. The relationship between the number of conventions and the number of participants, as well as the number of places in conference rooms was used in the analysis. The results indicate several weak features in the development of business tourism in Krakow and its potential against that of the competition.
PL
Od kilku lat władze Krakowa poświęcają wiele uwagi rozwojowi turystyki biznesowej. Obrazem tego są coroczne badania stanu rozwoju przemysłu spotkań, kampanie promocyjne Krakowa na najważniejszych światowych targach turystyki biznesowej oraz inicjatywy lokalne związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczeń przedstawicielom tej branży. Powstająca współcześnie w Krakowie nowa baza kongresowo-targowa (cztery nowe obiekty), jak również istniejąca bogata oferta sal konferencyjnych w hotelach stwarzają dogodne warunku do rozwoju turystyki biznesowej w mieście. W opracowaniu analizie poddano dostępne materiały źródłowe oraz dane statystyczne G U S w celu określenia pozycji Krakowa w ważnym segmencie tego rynku, tj. grupowej turystyce biznesowej (określanej coraz częściej przemysłem spotkań). Kraków porównano do Warszawy – głównego konkurenta w tej rywalizacji – oraz innych miast, m.in. Wrocławia, Poznania i Trójmiasta. W analizie przedstawiono relacje pomiędzy liczbą spotkań i liczbą uczestników, a takimi zmiennymi, jak: liczba szkół wyższych, wielkość bazy noclegowej czy liczba miejsc w salach konferencyjnych. Wyniki badań wskazały na słabe strony rozwoju turystyki biznesowej w tym mieście oraz istniejący potencjał Krakowa na tle konkurencji..
Year
Issue
134
Pages
69 – 81
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-134-article-3247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.