PL EN


2013 | 134 | 101 – 120
Article title

Zróżnicowanie poziomu rozwoju sektora kultury w miastach wojewódzkich w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article consists of two parts. In the first part, the author focuses on definitions connected with the creative sector in the form of creative industries and cultural institutions. In addition, the basic characteristics of the development of creative industries in large cities in Central and Eastern Europe are presented. The goal of the empirical part is the calculation of a comprehensive index based on collected data and the preparation of a cultural attractiveness ranking of regional capital cities in Poland. The analysis includes 18 cities, as two regions – Kujawsko-Pomorskie and Lubuskie – each have two capital cities. The research uses Hellwig’s taxonomic method.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny. Wyjaśniono w niej podstawowe pojęcia używane w opracowaniu, jak sektor kreatywny czy działalności twórcze. Następnie przedstawiono cechy związane z rozwojem kultury charakteryzujące współczesne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miast Europy Środkowo-Wschodniej. W części empirycznej celem analizy było sporządzenie rankingu miast na podstawie zestawu cech odnoszących się do poziomu rozwoju sektora kultury. Obliczenia przeprowadzono dla 18 miast wojewódzkich w Polsce ( w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego wzięto pod uwagę zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń, dla lubuskiego natomiast – Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski ). Wykorzystano w tym celu jedną z metod taksonomii numerycznej – metodę wzorca rozwoju Hellwiga.
Year
Issue
134
Pages
101 – 120
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-134-article-3249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.