PL EN


2006 | 123 |
Article title

A review of Polish and Italian phraseological lexicography

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The paper discusses four dictionaries presenting Polish and Italian phraseological units. The author focuses on the description of the content of the lexicons and attempts to examine the ways in the which the respective authors deal with providing Italian fixed expressions with their Polish equivalents.Ewa Witalisz, Transfer w pisaniu w języku obcym: kompetencja językowa a umiejętność komponowania tekstuTransfer jest typowo kojarzony przez nauczycieli języka obcego z negatywnym wpływem języka pierwszego na rozwój kompetencji w języku drugim. Świadectwem takiego transferu są liczne błędy, które wynikają ze stosowania przez uczących się nieprawidłowej strategii dosłownego tłumaczenia struktur językowych. Jednakże w przypadku rozwijania sprawności pisania w języku obcym, transfer dotyczy nie tylko kompetencji językowej, ale także umiejętności komponowania tekstu. Wyniki badań w tej dziedzinie nie są jednoznaczne: niektórzy językoznawcy podkreślają różnice pomiędzy komponowaniem tekstu w języku pierwszym i drugim, inne potwierdzają podobieństwa, dzięki czemu studenci sprawnie piszący w swoim języku również sprawnie komponują tekst w języku obcym, a więc w tym zakresie można spodziewać się transferu pozytywnego.W niniejszym artykule kwestie transferu językowego oraz umiejętności komponowania tekstu zostały zilustrowane przez autorkę przykładami z badań własnych nad rozwojem sprawności pisania na poziomie zaawansowanym u Polaków uczących się języka angielskiego jako obcego.
Keywords
PL
 
Year
Volume
123
Physical description
Dates
published
2006
online
2015-02-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-4624-year-2006-volume-123-article-449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.