PL EN


2007 | 124 |
Article title

Czy style konwersacyjne kobiet i mężczyzn są uniwersalne?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł wpisuje się w popularny, obecnie zwłaszcza na Zachodzie, nurt analizy języka płci, starając się włączyć w zakres tych badań także dość ubogi pod tym względem dorobek odnoszący się do języka polskiego. Tematyka pracy została zainspirowana jednym z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Opierając się na przeprowadzonym eksperymencie, polegającym na opisaniu przedstawionych respondentom bodźców wizualnych z udziałem 40 osób (Brytyjczyków oraz Polaków obu płci), autorka niniejszego artykułu bada takie elementy nagrań, jak przeciętna długość opisu, liczba i charakter użytych przymiotników i przysłówków, frekwencja i typologia modyfikatorów i intensyfikatorów, użycie zdrobnień, liczba użytych nazw kolorów. Analiza powyższych aspektów zachowania werbalnego kobiet i mężczyzn w obu kulturach wykazuje widoczne różnice w średniej długości przedstawionych opisów między kobietami i mężczyznami oraz różnice kulturowe. Ponadto wskazuje na znacznie bardziej emocjonalny charakter wypowiedzi kobiet (wynikający z liczby, jak również charakteru przymiotników i przysłówków oraz modyfikatorów i intensyfikatorów), szczególnie Brytyjek, a także na różnice między kobietami i mężczyznami obu narodowości, wynikające z częstego użycia zdrobnień w języku polskim.
Keywords
PL
 
Year
Volume
124
Physical description
Dates
published
2007
online
2015-02-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-4624-year-2007-volume-124-article-427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.