Title

Poznańskie Studia Slawistyczne

Other titles
ISSN
2084-3011
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
półrocznik / semiannual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Celem „Poznańskich Studiów Slawistycznych” jest publikacja efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych, adresowanych do wszystkich, polskich i zagranicznych, znawców i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na jego łamach ukazują się teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne, religioznawcze i socjologiczne w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne. Czasopismo dąży do rozszerzania przestrzeni dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.