PL EN


Journal
2011 | 13 | 24 | 15-30
Article title

Judas, a Medieval Other? Religion, Ethnicity, and Gender in the Thirteenth-Century Middle English Judas

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article commences with a discussion of the otherness of medieval literature in comparison with the texts from other epochs. The topic of otherness also appears in medieval texts. The religious, ethnic, and gender difference of Judas is complemented by that of his “sister”, who similarly to him illustrates the anti-Judaic stereotypes of the epoch. In the thirteenth-century poem Judas, however, remains a universal figure, since he is one of many traitors and sinners, while his “sister” univocally embodies the type known as la juive fatale. Judas’ eeminacy, both psychological and physical, seems to be only one of many diverse aspects of that complex literary construct. The equivocal nature of representing Jews in Middle English literature is best exemplified by the fourteenth-century romance The Siege of Jerusalem, but even this text features the topic of weakness, if not effeminacy, of that ethnic group in their confrontation with the Romans. Judas, a text more complex in that respect from e Siege of Jerusalem, emphasizes religious, ethnic, and gender difference, but also presents the main character as an everyman, allowing its modern readers to explore the sphere of medieval imagination to a greater extent.
PL
Artykuł rozpoczyna się tezę o odmienności (otherness) literatury średniowiecznej na tle innych epok, która to inność jest również tematem niektórych utworów średnioangielskich. Judasz, odmienny pod względem religijnym, etnicznym i płciowym, ma w tym utworze także „siostrę”, która tak jak on ilustruje antyżydowskie stereotypy epoki. Judasz jest jednak w tym utworze także postacią uniwersalną, jednym z licznych zdrajców i grzeszników otaczających Jezusa, podczas gdy jego „siostra” jednoznacznie uosabia typ postaci znany jako la juive fatale. Zniewieścienie Judasza (psychiczne, ale może również fizyczne) wydaje się tylko jedną stroną tej złożonej konstrukcji literackiej. Typowy dla innych utworów średnioangielskich brak jednoznaczności w przedstawianiu Żydów dobrze ilustruje czternastowieczny romans Oblężenie Jeruzalem (The Siege of Jerusalem), ale nawet tam pojawia się motyw nie tyle zniewieścienia, co słabości tej grupy społecznej w konfrontacji z Rzymianami. Judasz, tekst bardziej skomplikowany od Oblężenia, uwypukla różnice religijne, etniczne i te dotyczące płci kulturowej, ale też pokazuje główna postać jako rodzaj everymana, pozwalając współczesnym czytelnikom głębiej wniknąć w sferę średniowiecznej wyobraźni.
Journal
Year
Volume
13
Issue
24
Pages
15-30
Physical description
Dates
online
2012-05-20
Contributors
  • Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Ś ląskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3844-year-2011-volume-13-issue-24-article-4621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.