PL EN


2008 | 2 |
Article title

Interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów uwagi jako model badawczy dla kognitywistyki?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych wyzwań stojących przed kognitywistyką jest integracja wiedzy gromadzonej przez różne dyscypliny naukowe zajmujące się problematyką umysłu i poznania. Wydaje się jednak, że jeszcze ważniejszym i jednocześnie trudniejszym zadaniem jest stworzenie spójnego paradygmatu pozwalającego na wielopoziomowe ujęcie zarówno starych, jak i nowych problemów badawczych. Przed wyzwaniem tym stoi nie tylko interdyscyplinarna, bardzo ogólna nauka, jaką jest kognitywistyka, ale także dyscypliny naukowe, które niejako wchodzą w skład kognitywistyki. Przykładowo, psychologowie poznawczy, którzy badają funkcjonowanie ludzkiego umysłu, coraz częściej zmuszeni są czerpać z innych dziedzin psychologii, a także łączyć wiedzę psychologiczną z tą, której o mózgu, poznaniu, emocjach czy zachowaniu społecznym dostarczają badania prowadzone na gruncie innych nauk. Niezwykle szybki przyrost wiedzy czyni to zadanie coraz trudniejszym. Współczesna psychologia wciąż oferuje wiedzę bardzo fragmentaryczną, nietworzącą spójnego obrazu. Jej poszczególne dziedziny funkcjonują niemal niezależnie od siebie, a rezultaty badań prowadzonych w różnych paradygmatach eksperymentalnych trudno jest z sobą zintegrować. Jesteśmy przekonani, że tak uprawiana psychologia nie jest w stanie wypracować pełnego i adekwatnego obrazu działania ludzkiego umysłu.
Keywords
PL
 
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2008
online
2008-07-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3895-year-2008-volume-2-article-3173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.