PL EN


2012 | 12 | 2 |
Article title

Un altro mare di Claudio Magris. Al confine tra la scrittura diurna e la scrittura notturna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inne morze Claudia Magrisa. Na granicy między twórczością dzienną i nocną W niniejszym artykule postawiono sobie za cel zilutrowanie szczególnej pozycji, jaką w twórczości triesteńczyka Claudia Magrisa zajmuje jego krótka powieść Inne morze z 1991 roku. Niezwykle pomocny w analizie okazuje się motyw granicy, znany i charakterystyczny dla całej twórczości pisarza, w Innym morzu obecny szczególnie wyraźnie i pełniący funkcję dominującą. Dokonana w powieści próba rekonstrukcji losów Enrica Mreule, bohatera dążącego do osiągnięcia stanu Michelsaedterowskiej perswazji, jest w istocie biografią człowieka żyjącego „na granicy”; tam, gdzie zaciera się różnica między życiem a śmiercią, klęską a spełnieniem, a także – również tutaj – między Magrisowską utopią a odczarowaniem. Inną istotną cechą powieści jest jej swoista hybrydyczność widziana najlepiej z perspektywy całej twórczości literackiej autora. Wyróżniane przez Magrisa (i odnajdywane przez krytykę w poszczególnych dziełach) dzienny i nocny nurt pisarstwa splatają się w Innym morzu, a ich zręczne kontrapunktowanie się czyni z utworu romanzo del confine, powieść graniczną par excellence.
Year
Volume
12
Issue
2
Physical description
Dates
published
2012
online
2015-03-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3917-year-2012-volume-12-issue-2-article-810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.