PL EN


2006 | 1 | 1 |
Article title

Tod oder Wiedergeburt? Zur Rhetorik zwischen 1720 und 1760 in Deutschland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeśli mowa jest o retoryce w Niemczech w dobie oświecenia, dość często można spotkać sięz opinią, że wiek XVIII jest tym, w którym straciła ona swoje przemożne znaczenie jakodziedzina zainteresowań humanistycznych. Czasem nawet pisze się o tym, że oświecenieprzynosi ze sobą śmierć retoryki.W artykule punktem wyjścia staje się pytanie, czy w XVIII wieku – zwłaszcza w latach1720–1760 – mamy rzeczywiście do czynienia z upadkiem i utratą prestiżu retoryki jakodziedziny humanistycznej. Wskazano, że już sama liczba publikacji z zakresu retoryki, oszacowanaprzez J. Dycka i J. Sandstede na około 3000 pozycji, przeczy takiej tezie. Wręczprzeciwnie, jak próbowano wykazać, należy mówić raczej o swoistym renesansie retorykiw XVIII wieku. Odrzuceniu ulega wprawdzie barokowa teoria i praktyka sztuki oratorskiej,jednak kanoniczna retoryka znana z antyku staje się podstawą pogłębionej refleksji i punktemwyjścia do nowych dociekań teoretycznych. Co charakterystyczne dla oświecenia, interesującąnas dziedzinę próbuje się dodatkowo powiązać ze zdobyczami nauk ścisłych – zwłaszczamatematyki i logiki. Dotyczy to głównie XVIII-wiecznej teorii inwencji.Opierając się na najbardziej znanych i reprezentatywnych teoriach i podręcznikach w tymzakresie (Fabricius, Hallbauer, Gottsched), w poszczególnych fragmentach artykułu dokonanosyntezy głównych założeń teoretycznych dotyczących retoryki niemieckiej w latach 1720––1760. Odniesiono się tu do zmian w zakresie samego pojmowania sztuki oratorskiej, jak i jejposzczególnych dziedzin (inwencja, elokucja i kompozycja).51
Keywords
PL
 
Year
Volume
1
Issue
1
Physical description
Dates
published
2006
online
2015-03-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3933-year-2006-volume-1-issue-1-article-1256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.