PL EN


2012 | 1(17) | 63–73
Article title

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami unijnymi w obszarze pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
The evaluation as the instrument of managing the union project in area of public aid
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article takes attempt to indicate the level of using the evaluation as an instrument of the project management improvement. In this case, conducted research was extended to the identification of the evaluation interpretation way by entities performing projects. The study was based on data from completed projects which were funded from the UE budget. These projects were related to the fight against social exclusion, performed in years of 2008-2010. First part of the article is affiliated with the theoretical basis of the evaluation and shows the place and the role of the evaluation in the management process of the UE project. Second part of the elaboration includes research results and outcomes of conducted analysis. In the third part it was showed however recommendations aimed especially to the higher level of management institutions.
PL
W artykule podjęto próbę określenia stopnia wykorzystania ewaluacji jako narzędzia doskonalącego zarządzanie projektem. Prowadzone w tym kierunku działania poszerzono o identyfikację sposobu postrzegania ewaluacji przez podmioty realizujące projekty. Badanie oparto na danych z realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeprowadzonych w latach 2008–2010. Pierwsza część pracy nawiązuje do podstaw teoretycznych ewaluacji, wskazuje jej miejsce i rolę w procesie zarządzania projektem unijnym, zwraca uwagę na jej przydatność w zarządzaniu samorządowym. Druga część obejmuje wyniki badań i rezultaty prowadzonych analiz. W części trzeciej przedstawiono natomiast rekomendacje, adresowane głównie do organów wyższego poziomu zarządzania.
Year
Issue
Pages
63–73
Physical description
Dates
online
2012-06-29
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3968-year-2012-issue-1_17_-article-1529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.