PL EN


2012 | 3(19) | 109–121
Article title

Współtworzenie wartości jako przedmiot ewaluacji procesów edukacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Co-creating value with customers as a matter of educational processes evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article applies to the issue of co-creation as a key factor in the success of the school, and thus the object of evaluation of educational processes. The thesis was that in responsible thinking about school, the most important are not institutional but process aspects. Traditionally it was assumed that organizations create value (in the form of products and services) and exchange it with consumers. That product-centric approach to creating value is being replaced by an individual experience and co-creating value with customers. The school cannot be limited to the place, where the strictly planned process of education occur. Responsible school should be an innovative experiment environment in which all stakeholders share responsibility and are committed to creating value
PL
Artykuł dotyczy problematyki współtworzenia wartości jako kluczowego czynnika powodzenia pracy szkoły, a tym samym przedmiotu ewaluacji procesów edukacyjnych. Postawiono tezę, że w odpowiedzialnym myśleniu o szkole najważniejsze są jej aspekty procesowe, a nie instytucjonalne. Tradycyjnie zakładano, że organizacje tworzą wartość (w postaci produktów i usług) i wymieniają ją z konsumentami. Ten produkto-centryczny sposób podejścia do tworzenia wartości, także w przypadku edukacji, zostaje zastępowany przez nacisk na indywidualne doświadczenie i współtworzenie wartości. Szkoła nie może być ograniczona do miejsca, gdzie zachodzą ściśle zaplanowane procesy kształcenia. Odpowiedzialna szkoła powinna być innowacyjnym środowiskiem doświadczeń, w którym wszyscy są współodpowiedzialni i zaangażowani w tworzenie wartości.
Year
Issue
Pages
109–121
Physical description
Dates
online
2012-12-20
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3968-year-2012-issue-3_19_-article-1545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.