Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Zarządzanie w Kulturze

Other titles

ISSN

2084-3976

ISSN

1896-8201
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents local availability

Yes

Notes

Pierwsze polskie recenzowane pismo naukowe poświęcone problematyce zarządzania w obrębie działalności twórczej. Prezentowane teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie w Kulturze jest przestrzenią do nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.