Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Romanica Posnaniensia

Other titles

ISSN

2084-4158

ISSN

0137-2475
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

kwartalnik / quarterly

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje: językoznawstwo romańskie i historię języków romańskich, problemy akwizycji języka obcego, badania nad literaturą obszarów romańskojęzycznych, teorię tłumaczenia. Wreszcie, często podejmowanym ostatnio zagadnieniem są badania kulturowe, skupione na prezentacji dorobku intelektualnego i duchowego krajów, w których używane są języki romańskie. Podejmowane tematy mają mieć w założeniu charakter bardziej teoretyczny i badawczy niż opisowy lub stricte faktograficzny. Kolejne numery ukazują się na koniec kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Zgodnie z klasyfikacją bazy ERIH Plus kategoria NAT oznacza pozycję między czasopismem o zasięgu lokalnym i a międzynarodowym. Udział autorów z afiliacją pozakrajową w latach 2012-2013 wyniósł 18 procent. Udział autorów spoza UAM w latach 2012-2013 wyniósł 57 procent.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.