Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 8 | 51-59

Article title

Aged entrepreneur in Poland and the world

Content

Title variants

PL
Starzejący się przedsiębiorca w Polsce i na świecie

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł wskazuje na rosnącą liczbę przedsiębiorców w wieku okołoemerytalnym, zarówno w krajach europejskich, w tym w Polsce, jak i w USA. Wzrost ten wiąże się z rosnącą liczbą osób w tej grupie wiekowej, które zakładają swoje firmy oraz z powiększającą się grupą osób, które prowadząc od wielu lat swoje firmy, nie zamierzają przejść na emeryturę. Z nielicznych badań wśród osób starszych prowadzących własne firmy wynika, że postrzeganie przez nich barier funkcjonowania (finansowej, informacyjnej czy też instytucjonalnej) nacechowane jest mniejszą częstotliwością niż w przypadku młodszych przedsiębiorców, co może być konsekwencją nagromadzonego kapitału społecznego i finansowego, a także doświadczenia. Badania przeprowadzone na Pomorzu pokazały, że przedsiębiorcy w wieku 55+ cenią sobie stabilność, w porównaniu z młodszymi przedsiębiorcami rzadziej mają ochotę się rozwijać, a w konsekwencji nie poszukują źródeł finansowania zewnętrznego tak często jak pozostali przedsiębiorcy.
EN
The following article points to the growing number of entrepreneurs approaching retirement age, both in European countries including Poland, and the USA. This increase resulted both from an increasing number of people in this age group, which set up their companies, as well as with the growing number of people who for many years leading their companies do not intend to retire. Studies conducted in Pomerania showed that entrepreneurs aged 55 or more appreciate stability, and comparing with younger entrepreneurs are less willing to expand, and consequently do not seek external financing sources as often as other entrepreneurs.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1878421

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-1-issue-8-article-c2966ec5-cde2-33aa-9d4e-bc7470a76887
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.