Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 9 | 29-40

Article title

Wybrane działania wspierające współpracę naukowców z przedsiębiorstwami jako przykład wzmocnienia powiązań nauka–biznes na Mazowszu

Content

Title variants

EN
Selected activities supporting cooperation between scientists and enterprises as an example of strengthen of science-business connections in Masovia

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu było przedstawienie wybranych działań sprzyjających nawiązywaniu współpracy mazowieckich naukowców z przedsiębiorstwami. W artykule wymieniono wybrane projekty inicjujące i wspierające tego typu kooperację. Działania te przyczyniły się do opracowania wielu innowacyjnych rozwiązań, dedykowanych głównie firmom z sektora MŚP. Szczególną uwagę poświęcono projektowi „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza”, w którym uczestniczyła autorka niniejszej publikacji.
EN
The article covers information about projects dedicated for researchers from the Mazowieckie Voivodeship 2012–2013. This kind of projects can improve cooperation between representatives of a science and enterprises and result in a development of innovative solutions, dedicated specially to companies from the SME sector. A particular attention was paid to the project “Researchers for the Mazowsze economy” in which the author of this publication has been engaged.

Contributors

  • Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830468

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-2-issue-9-article-20f52320-4dde-31e4-83f2-c0952e0c8603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.