Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 9 | 41-54

Article title

Wpływ kluczowych kompetencji na zdolność kreowania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of core competencies on the creation of business models in enterprises

Languages of publication

Abstracts

EN
Companies in the twenty-first century are designed to find a balance between short-term financial results achieved and the creation of the development potential of their business. Currently, it is not enough to have the company of rare, unique resources and strategies for their use. Equally important is to identify the core competencies the company, which will provide the tools to create business models that involve tangible and intangible resources companies in a variety of configurations, in order to achieve sustainable growth. In this article, it is proposed to structure core competences, which determines the phase in the development of the company and its ability to create new business models that go beyond its core business. Indicated by the author on the basis of the structure was carried out preliminary studies, the competence in selected small businesses in the Pomerania region.
PL
Przedsiębiorstwa w XXI wieku mają za zadanie znaleźć równowagę pomiędzy osiąganymi krótkoterminowymi wynikami finansowymi a tworzeniem potencjału rozwojowego swojego biznesu. Obecnie nie wystarczy posiadanie przez przedsiębiorstwo rzadkich, unikatowych zasobów oraz strategii ich wykorzystania. Równie ważne staje się zidentyfikowanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, które stanowić będą narzędzia do tworzenia modeli biznesowych, angażujących zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa w różnych konfiguracjach, w celu uzyskania trwałego wzrostu. W niniejszym artykule, przedstawiono propozycję struktury kluczowych kompetencji, która określa etap w rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do tworzenia nowych modeli biznesowych, wychodzących poza ramy jego podstawowej działalności. Wskazana przez autorkę struktura powstała na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań, nad kompetencjami w wybranych małych przedsiębiorstwach na terenie województwa pomorskiego.

Contributors

author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1872043

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-2-issue-9-article-a59d3022-f1d6-3532-935e-29600a321afb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.