Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 10 | 5-18

Article title

Social entrepreneurs – what makes them different from business undertakers?

Content

Title variants

PL
Przedsiębiorcy społeczni – co odróżnia ich od osób angażujących się w przedsięwzięcia biznesowe?

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedsiębiorcy społeczni bardzo często działają wykorzystując dostępne im bardzo ograniczone zasoby lub praktycznie nie mając zasobów w ogóle. Posiadają motywację, ale poza finansowymi czy technicznymi zasobami potrzebują często również złożonego zestawu kompetencji, szczególnie tych, które wiążą się z przywództwem. Przedsiębiorcy społeczni w wielu aspektach wykazują podobieństwo do przedsiębiorców operujących w otoczeniu biznesowym, jednak istnieją też miedzy nimi pewne różnice. Zarówno podobieństwa, jak i różnice między tymi dwoma grupami przedsiębiorców można odnaleźć w artykułach teoretycznych, natomiast niewielka liczba badań dowodzi ich istnienia. Badanie przeprowadzone w 2014 roku w grupie 76 respondentów zaangażowanych w działalność społeczną i biznesową wykazało, że do pewnego stopnia przedsiębiorcy społeczni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w działalność nastawioną na zysk wykazują podobne charakterystyki, choć każdy z tych dwóch typów przedsiębiorców cechuje się także właściwościami unikatowymi dla siebie.
EN
Social entrepreneurs, very often operate with highly limited resources, not to say with virtually nothing. They possess motivation, but apart from financial or technical resources very often they also need complex set of skills, especially those connected with leadership. Social entrepreneurship is similar to business entrepreneurship in many way, however there are some differences. Both similarities and differences can be find in theoretical papers, however there is a limited number of research which prove them. A research conducted in 2014 among 76 respondents, engaged in business and social activities, proved that to some extent social and business entrepreneurs have some common features, however some of them are unique for each of this entrepreneurship type.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • COMBIDATA Poland Sp. z o.o

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830488

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-3-issue-10-article-121c6bc7-1d27-39bd-a852-9851d81e5479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.