Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 11 | 21-31

Article title

Case study methodology. Few conceptual considerations

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł stanowi wkład do debaty prowadzonej w literaturze rozważań metodologiczno-teoretycznych dotyczącej metodologii prowadzania badań naukowych z wykorzystaniem studium przypadku. Przedstawione zostały poszczególne konteksty oraz paradygmaty związane z badaną tematyką, które nawiązują do wykorzystania metodologii studium przypadku, ze szczególnym naciskiem na ich zastosowanie w celach szkoleniowych i związanych z nauczaniem. Wkład artykułu w rozszerzenie obecnego stanu wiedzy polega na wyznaczeniu nowatorskiego podejścia do przygotowania studium przypadku, zapewniającego zachowanie określonych wymogów metodologicznych. Prezentowane w artykule podejście łączy wykorzystanie metod jakościowych i ilościowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli otoczenia wraz z określeniem specyficznych procesów i ich dynamiki, na poziomach stanowiących tło dla analizy studium przypadku.
EN
The article contributes to the wide debate on the research methodology with case studies application. We describe particular paradigms and contexts that best argue the usage of case studies methodologies, putting special emphasis on the usage of cases for training and teaching purposes. This article contributes to the state of art, by setting a novel approach for case study preparation, ensuring some methodological rigors. Our approach combines usage of qualitative and quantitative methods, we focus on role of environment with determining specific process and their dynamics, completing the study with multi-level analysis of data.

Contributors

author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1872093

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-4-issue-11-article-4c23305f-9d5b-3d4c-80c6-0a765f3bc4cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.