Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 11 | 33-42

Article title

Doskonalenie procesu zarządzania zespołem w oparciu o zróżnicowanie typów MBTI

Content

Title variants

EN
Team management improvement based on MBTI types

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy możliwości praktycznego wykorzystania koncepcji MBTI w procesie zarządzania zespołami. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na osobach aktywnych zawodowo, które wzięły udział w analizie typów MBTI. Główna rekomendacja wynikająca z przeprowadzonych analiz dotyczy wykorzystania koncepcji MBTI do efektywnego zarządzania psychologicznym zróżnicowaniem zespołu.
EN
The article concerns practical use of the MBTI concept in team management. The results of research conducted among persons who participated in the analysis of MBTI were shown. The main recommendation resulting from the analyzes concerns the use of the concept of MBTI for effective management of psychologically diverse team.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830616

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-4-issue-11-article-d11f3a67-4455-3d0b-9071-1dbda6028dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.