Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 12 | 27-33

Article title

TQM tools in crisis management

Content

Title variants

PL
Narzędzia TQM w zarządzaniu kryzysowym

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest podstawowym aspektom związanym z doskonaleniem podmiotów w obszarze zarządzania kryzysowego. Opracowanie prezentuje model zarządzania kryzysowego z jego fundamentalnymi fazami oraz identyfikuje narzędzia TQM, które mogą być wykorzystane we wszystkich tych fazach. Analizy zawarte w opracowaniu zostały poparte badaniami przeprowadzonymi na przedsiębiorstwach zlokalizowanych w północnej Polsce.
EN
The current article is concerned with basic aspects connected with improvement of crisis management activities employed by economic operators. The work presents the crisis management model with its fundamental phases and identifies TQM tools that might be applied in all of these phases. The analysis included in the work has been supported with research conducted on companies located in northern Poland.

Contributors

author
  • Poznan University of Economics, Faculty of Management
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1827297

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-1-issue-12-article-ef402ff7-33ae-3943-a22a-4453f7cdad50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.