Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2-3 | 13 | 41-61

Article title

Metoda projektowania systemów smart cities bazowana na case based reasoning

Content

Title variants

EN
Smart cities system design method based on case based reasoning

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad opracowaniem metody projektowania systemów Smart Cities. Metoda ta bazuje na analizie przypadków projektowania systemów Smart Cities w miastach, wyborze spełniającego wymagania zdecydowanego na wdrożenie ośrodka i zastosowaniu. Do budowy proponowanej metody projektowania wykorzystano Case Based Reasoning oraz mechanizmy konwersji procesów i ról projektowych do procesów zunifikowanych RUP. Warunkiem stosowania proponowanej metody jest wiedza kierującego przedsięwzięciem o wysokopoziomowej architekturze systemu Smart Cities oraz stosowanych ramach projektowych. Autorzy posiadając wiedzę o takiej architekturze, a także o środowiskach projektowych implementujących modele KPI, proponują rozwiązanie generyczne, które mogą być wykorzystywane dla dowolnych środowisk i architektur systemów.
EN
The objective of this paper is to present the results of research carried out to develop a design method for Smart Cities systems. The method is based on the analysis of design cases of Smart Cities systems in cities, the selection of the city appropriate to the requirements for implementation and application. The Case Based Reasoning method was used to develop the proposed design methodology, along with mechanisms of the conversion of project processes and roles to Rational Unified Processes (RUP). The prerequisite for the proposed method is that the enterprise manager must be knowledgeable about high-level Smart Cities system architecture and the design framework applied. The authors, being themselves knowledgeable about architecture of this kind and about project environments which implement KPI models, propose a generic solution applicable to any environments and system architectures.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1827561

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-2-3-issue-13-article-b98cffbe-7f9b-3283-95be-812d6143a624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.