Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 15 | 15-25

Article title

Percepcja różnic kulturowych w negocjacjach na przykładzie Polski i Chin

Content

Title variants

PL
Perception of cultural differences in negotiations on the example of Poland and China

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy wpływu różnic kulturowych na sposób budowania relacji biznesowych oraz prowadzenia negocjacji. Odwołano się do teorii R. Gestelanda, która charakteryzuje te różnice w czterech wymiarach: propartnerskość/protransakcyjność, ceremonialność/nieceremonialność, mono- i polichroniczność oraz ekspresyjność i powściągliwość. Dokonano porównania stylów negocjacji Polaków i Chińczyków, wykorzystując autorski kwestionariusz obejmujący powyższe wymiary. Wyniki obejmują różnice w percepcji własnego stylu negocjacji oraz stylu drugiej z narodowości, Polacy byli też oceniani przez mieszkańców innych krajów europejskich. Otrzymane wyniki wskazują na konieczność weryfikacji założeń teorii Gestelanda we współczesnych warunkach biznesowych oraz podkreślają wpływ asymilacji kulturowej na percepcję narodowych stylów negocjacji.
EN
Cultural differences influence the business relationship process and negotiation styles. This article presents them on the base of R. Gesteland’ s theory consisted of four dimensions: deal-focused vs. relationship-focused cultures, informal vs. formal, rigidtime vs. fluid-time and expressive vs. reserved cultures. Authors’ questionnaire was used to test Polish and Chinese negotiations styles in perception of both nationalities. Polish styles was also assessed by other European countries students. The results suggest the Gesteland’s model should be verified according to contemporary business conditions. They also emphasize the influence of cultural assimilation on national negotiation styles perception.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1828532

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-4-issue-15-article-b5cd63dd-1091-317b-a854-613a85a6f310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.