Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 407-422

Article title

PROCES KSZTAŁTOWANIA NIEMIECKIEJ KULTURY OTWARTOŚCI WOBEC IMIGRANTÓW

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces wzmacniania kultury powitania i uznania imigrantów doprowadził do wykształcenia w Niemczech postawy otwartości wobec cudzoziemców. Na jej cechy wydają się mieć istotny wpływ: specyfika napływających do Niemiec fal migracyjnych oraz wieloletnie obowiązywanie najpierw polityki wielokulturowości (multikulti), a następnie kultury przewodniej (leitkultur). Podstawową motywację dla niemieckiej polityki otwartych drzwi, nazywanej także ‘polityką otwartych serc’, a oficjalnie ‘polityką powitania’ (Wilkommenspolitik), stanowiły potrzeby niemieckiego rynku pracy. To im miały służyć polityka imigracyjna i, nierozerwalnie z nią związana, polityka integracyjna. Motywacją uzupełniającą było przekonanie o rosnącej odpowiedzialności Niemiec za sytuację na świecie, co skutkowało m.in. przyjmowaniem masowo przybywających do RFN uchodźców i potencjalnych azylantów. Napływające fale migracyjne systematycznie zmieniały skład społeczeństwa niemieckiego. Otwartość na nie postawiła przed Niemcami zadanie opracowania takiego systemu inkluzji imigrantów, który zapewniałby spójność i wzmacniał bezpieczeństwo społeczne państwa.

Year

Issue

10

Pages

407-422

Physical description

Dates

published
2017-12-15

Contributors

References

 • BAMF (2009), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, (red.) S. Haug, S. Müssig, A. Stichs, Muslimisches leben in Deutchland im Aftrag der Deutchen Islam Konferenz, Nürnberg.
 • BAMF (2010), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, oprac. Ch. Babka von Gostomski, Fortschritte der Integration. Zur Situation der fünf größten in Deutschland lebenden Ausländergruppen, Forschungsbericht 8, Nürnberg.
 • BAMF (2012), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2010. Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Berlin.
 • BAMF (2015), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015, Referat 124, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 • BAMF (2016), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor, 6.01.2016, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/01/asylantraege-dezember-2015.html, Berlin.
 • BAMF (2016a), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Asylgeschäftsstatistik für den Monat September 2016, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201609-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 • BAMF (2016b), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Migrationsbericht 2014. Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Berlin.
 • BAMF (2016c), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Verteilung der Asylbewerber 2016, Berlin.
 • BMI (2011), Bundesministerium des Innern, Migration und Integration. Aufenthaltsrecht, Migrations-und Integrationspolitik in Deutschland, Berlin.
 • CDU (2002), Christlich Demokratische Union, Grundkonzeption der Union für eine Novellierung des Zuwanderungsgesetzes, 16.09.2002, http://www.powi.unijena.de/wahlkampf2002/dokumente/09_16_02_beckstein.pdf.
 • Der Nationale Integrationsplan – Neue Wege, Neue Chancen (2007), http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/nip-broschuere-best-practise.pdf?__blob=publicationFile, Berlin.
 • Deutschlands Zukunft gestalten (2013), Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode,
 • https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile.
 • Einleitung. Grundsätze der Integrationspolitik der Bundesregierung (2012), w: 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Juni 2012), http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-06-27-neunter-lagebericht.pdf?__blob=publicationFile.
 • Einleitung. Herausforderungen der Zukunft (2012a), w: 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, (Juni 2012), Berlin.
 • Konservative gehen auf Distanz zu Wulff (2010), „Die Zeit on line”, 5.10.2010, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/islam-wulff-union-kritik.
 • Nationaler Aktionsplan Integration. Zusammenhalt stärken – Teilhabe verwirklichen (2011), https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-01-31-nap-gesamtbarrierefrei.pdf;jsessionid=DF857E6B37CD75A038B62270F2DD19E9.s4t2?__blob=publicationFile&v=5, Berlin.
 • Sarrazin T. (2010), Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, Berlin.
 • Sarrazin T. (2010a), Gespräch. Klasse statt masse, „Lettre International”, No. LI/86, http://www.lettre.de/archiv/86-Sarrazin.html.
 • Seehofer und Merkel befeuern Leitkultur-Debatte (2010), „Spiegel on line”, 15.10.2010, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/integration-seehofer-und-merkel-befeuern-leitkultur-debatte-a-723466.html.
 • Zuwanderungkommission (2004), Zuwanderung gestalten, Integration fördern, http://migration.unikonstanz.de/pdf/ge/Migrationsrecht/Deutschland/Bericht-Zuwanderungskomission.pdf.
 • Zuwanderungs- und Integrationspolitik – Deutsches Interesse statt Multi-Kulti (2010), Beschluss des 23. Parteitages der CDU Deutschlands Verantwortung Zukunft, http://www.karlsruhe2010.cdu.de/images/stories/docs/d-beschluss.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6991-year-2017-issue-10-article-10521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.