Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | I | 1 | 9-16

Article title

Zmierzch emerytur gwarantujących utrzymanie poziomu życia w okresie aktywności zawodowej

Content

Title variants

EN
The twilight of high replacement rate of pensions guaranteeing maintenance of income levels during occupational activity

Languages of publication

Abstracts

EN
In this paper I present a thesis, that in the long term perspective none of the contemporary reform proposals of pension schemes (public as well as occupational and individual) could guarantee that future pensions would secure the maintenance of level of living earned during occupational activity. In order to achieve such a standard it will be necessary to continue occupational activity as long as possible, even up to the end of life. A possibility to earn incomes system emercomparable to current wages is the more effective way than various kinds of pension promises to secure a past standard of living – to some extent irrespective of variable state of the economy and the value of national currency.
PL
W opracowaniu prezentuję hipotezę, że w kilkudziesięcioletniej perspektywie żadna z rozpatrywanych współcześnie propozycji reform systemów emerytalnych w krajach rozwiniętych nie daje pewności zachowania dotychczasowego poziomu zaspokajania potrzeb po zakończeniu pracy zarobkowej i że jedynym skutecznym sposobem na osiągnięcie tego celu jest jak najdłuższe kontynuowanie aktywności zawodowej - tam, gdzie to będzie możliwe nawet do końca życia. Możliwość bieżącego uzyskiwania dochodów w wysokości porównywalnej do wynagrodzeń osób aktualnie pracujących zarobkowo zwiększa bowiem szanse – w pewnym stopniu niezależnie od aktualnego stanu gospodarki i realnej wartości pieniądza – posiadania dostatecznej ilości środków na zaspokajanie potrzeb na uprzednio osiągniętym poziomie. W opracowaniu omawiam dotychczasową skuteczność publicznych, zakładowych i indywidualnych programów emerytalnych w zapewnieniu wysokiej stopy zastąpienia uprzednich dochodów oraz analizuję czynniki, uniemożliwiające zapewnienie przez systemy emerytalne odpowiednio wysokiej stopy zastąpienia dochodów z pracy w przyszłości.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834103

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2012-volume-I-issue-1-article-074882bb-58f0-3bb4-9100-fe56b45a9e6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.