Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | I | 1 | 76-82

Article title

Podwyższanie wieku emerytalnego w krajach europejskich

Content

Title variants

EN
Increase in the retirement age in European countries

Languages of publication

Abstracts

EN
The economic and demographic situation in European countries requires reforms of pension systems. One of the elements of reforms is rise of the age entitling to obtain benefits. In 20 EU member states the retirement age is already increased or the change is planned. This paper outlines changes in EU member states and presents process of reforms in Sweden and France.
PL
Sytuacja demograficzna i ekonomiczna krajów Unii Europejskiej powoduje konieczność wprowadzania reform systemów emerytalnych. Bardzo często elementem reformy jest podwyższanie wieku uprawniającego do uzyskania świadczenia. W 20 z 27 obecnych państw UE wiek emerytalny już podniesiono lub planuje się zmiany. W niniejszym artykule przedstawiono przebieg zmian w krajach UE oraz przybliżono proces i otoczenie reform mających miejsce w Szwecji i we Francji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834078

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2012-volume-I-issue-1-article-15d39890-2b7b-3e72-87d3-e71329f7fdfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.