Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | I | 1 | 96-98

Article title

Europejska Karta Społeczna w praktyce

Authors

Content

Title variants

EN
The European Social Charter in practice

Languages of publication

Abstracts

EN
In May 2012 The European Committee of Social Rights has published its “Activity Report 2011” which looked at the rights of children and young people, the right to maternity protection, rights related to the protection of the family, the rights of minorities, the rights of migrant workers, their families and the right to housing. In 2011 the ECSR adopted 950 conclusions. 258 findings were related to violations of the European Social Charter. Despite many examples of violations of the rights recognized in the Charter, the experts of the Council of Europe have taken many positive developments, also many Member States have changed their legislation and practice to bring the situation into conformity with the European Social Charter.
PL
W maju 2012 r. Europejski Komitet Praw Socjalnych opublikował coroczne sprawozdanie, w którym przeanalizował przestrzeganie praw dzieci i osób młodych, prawa do ochrony macierzyństwa, prawa ochrony rodziny, praw mniejszości narodowych oraz praw pracowników migrujących i ich rodzin, a także prawa do zamieszkania. Europejski Komitet Praw Socjalnych przyjął w 2011 r. 950 wniosków; 258 z nich dotyczyło łamania Europejskiej karty społecznej. Pomimo wielu przykładów łamania praw ujętych w Karcie, eksperci Rady Europy zwrócili uwagę na wiele pozytywnych zmian zarówno w zakresie regulacji prawnych, jak i stosowanych przez państwa członkowskie praktyk, których celem jest przestrzeganie zapisów Europejskiej karty społecznej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834074

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2012-volume-I-issue-1-article-2b2d1318-4a12-30fd-bfea-d0175dbe1e01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.