Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | I | 1 | 28-38

Article title

Przeobrażenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków w kontekście bezpieczeństwa socjalnego

Content

Title variants

EN
Changes in polish social security system at the turn of the XX and XXI century in a context of sense of term social security

Languages of publication

Abstracts

EN
The article concentrates on short analyses of polish social security system’s chosen elements, in context of adjusting its shape to regime changes, as well as demographical and social changes in Poland. The analyse will focus mainly on those instruments, which directly or indirectly are supposed to guarantee social security to old people (pension system). The analyse will show also wider context of extending of subjective and objective scope of social system as well as exclusion of some groups of employers from the common system. The article is based on literature regarding social security, polish and international legislation, as well as statistics.
PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na krótkiej analizie zmian wybranych elementów polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego w kontekście dostosowywania jego kształtu do zmian ustrojowych, demograficznych i społecznych. Przedstawiono analizę tych instrumentów, które bezpośrednio lub pośrednio gwarantować mają bezpieczeństwo socjalne osobom starszym (dotkniętym ryzykiem emerytalnym), z uwzględnieniem uzależnienia systemu emerytalnego od zmian demograficznych. Pokazany zostanie również szerszy kontekst rozszerzania zakresów podmiotowego i przedmiotowego, a także wyłączania pewnych grup pracowników z powszechnego systemu. Artykuł opiera się na analizie literatury przedmiotu, polskiego ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz danych statystycznych zagregowanych na poziomie kraju.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834104

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2012-volume-I-issue-1-article-a5b2c6da-9b56-34a7-a567-2a6321f5dba7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.