Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | I | 1 | 39-44

Article title

Kierunki reform systemów emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie kryzysu gospodarczego

Authors

Content

Title variants

EN
The reform of pension systems in Central and Eastern Europe during the economic crisis

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this study is to characterise the directions of the reform taking place in the pension systems of Central and Eastern Europe, which are response to effects of the global economic crisis. Study in the theoretical part includes a brief description of causes of the crisis, the definition of the pension system and he explanation of relation between the economy and the pension scheme. In the second part of this study it is presented the comparative analysis of the causes and solutions of the. reform pension systems that are countries of Central and Eastern Europe made after 2007 year, and also indicated the optimal solutions and the aspects of pension system in the region.
PL
Tekst charakteryzuje kierunki reform zachodzących w systemach emerytalnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są odpowiedzią na skutki światowego kryzysu gospodarczego. W opracowaniu przedstawiono skrótowy opis przyczyn kryzysu, definicję pojęcia systemu emerytalnego oraz objaśnienie powiązań i relacji pomiędzy gospodarką i systemem emerytalnym. Dokonano analizy porównawczej przyczyn i rozwiązań reformujących systemy emerytalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2007 r., a także wskazano na dobre praktyki wynikające z tych rozwiązań.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834093

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2012-volume-I-issue-1-article-c9dadc2d-b151-3b5b-ab71-078bb3072766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.