Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | II | 2 | 14-22

Article title

Opieka długoterminowa. Wymiar europejski

Content

Title variants

EN
Long-term care. European Dimension

Languages of publication

Abstracts

EN
Long term care institutions in terms of reasons of their development as well as their characteristics are presented in the article. Experiences of selected countries are described. Recent growth of interest on EU level is are presented in the article. Experiences of selected countries are described. Recent growth of interest on EU level is pointed out. Institutions in particular countries differ as in the case of other social policy institutions. As for the EU level the Open Method of Coordination has already covered long term care. A work is carried out as how to intro-level the Open Method of Coordination has already covered long term care. A work is carried out as how to introduce method of coordination of social security. EU is also underlining the necessity to treat long term care as social investment and some funds from ESF will be used to this end.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju oraz charakterystykę instytucji opieki długoterminowej w Europie. Zaprezentowano doświadczenia wybranych państw członkowskich. Pokazano też wzrost zainteresowania dla instytucji opieki długoterminowej na szczeblu Unii Europejskiej. Rozwiązania w poszczególnych krajach, podobnie jak w innych sferach polityki społecznej, są zróżnicowane. Na szczeblu Unii opieka długoterminowa została już objęta otwartą metodą koordynacji, a obecnie trwają prace nad zastosowaniem metody koordynacji zabezpieczenia społecznego. Unia podkreśla, że również w przypadku tego elementu polityki społecznej należy zastosować podejście inwestycji socjalnych, co znajduje wyraz w przeznaczeniu części środków EFS na opiekę długoterminową.

Keywords

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834311

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2013-volume-II-issue-2-article-73409297-f412-381a-9c07-b21f264ccda3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.