Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | II | 2 | 60-66

Article title

Ocena Komitetu Praw Społecznych Rady Europy dotycząca przestrzegania przez Polskę postanowień Europejskiej karty społecznej

Authors

Content

Title variants

EN
Conclusions of the European Committee of Social Rights Council of Europe concerning compliance of social rights

Languages of publication

Abstracts

EN
The article examines the conformity of the situation in Poland with the European Social Charter, which is the subject of the “conclusions” formulated by the European Committee of Social Rights. This conclusions concerns the review of conformity and of non-conformity of Polish law and practice with the various provisions of the Charter on the basis of reports submitted by Poland.
PL
Niniejszy artykuł analizuje tzw. konkluzje (conclusions) Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, będące oceną przestrzegania postanowień Europejskiej karty społecznej z 1961 r. przez Polskę, jako sygnatariusza Karty. Artykuł przedstawia wnioski Komitetu o zgodności i niezgodności polskiego prawa oraz praktyki z poszczególnymi przepisami Karty, dotyczącymi w szczególności zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy.

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834166

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2013-volume-II-issue-2-article-7a0fd80f-a743-3d45-be53-043b38077cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.