Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | II | 2 | 71-74

Article title

Zagadnienia opieki długoterminowej w orzecznictwie ETS

Content

Title variants

EN
Long-term care issues in the case law of the ECJ

Languages of publication

Abstracts

EN
ECJ judgments played a very important role in the development of long-term care in the sense of the personal scope of the examination, organizational and fifi nancial. As a result, there has been a clarification of the legal nature of long-term care benefits. Finally, the basic definitional issues concerning the risk of dependence and the scope of the legal protection of the consequences of its occurrence. They also contributed to extend the legal protection of persons exercising their right of movement within the European Union. You also need to appreciate the impact of the case law on the development of legislation LTC in the national law of the Member States of the EU.
PL
Tekst przedstawia zagadnienia opieki długoterminowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przyjęte w związku ze stosowaniem dotychczasowych regulacji unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Orzeczenia te zachowują aktualność w ocenie stosowania nowych przepisów z tego zakresu oraz rozwiązywania licznych problemów prawnych ich dotyczących.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1834165

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2013-volume-II-issue-2-article-c0013020-79f1-3d6b-b120-e16bdd948446
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.