Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | III | 3 | 22-33

Article title

The situation of Polish citizens in the German social security system

Authors

Content

Title variants

PL
Sytuacja obywateli polskich w niemieckim systemie zabezpieczenia społecznego

Languages of publication

Abstracts

PL
W opracowaniu autor przedstawia sytuację polskich obywateli na niemieckim rynku pracy oraz w niemieckim systemie zabezpieczenia społecznego. Jest to analiza prawna i społeczna oparta na obiektywnych danych w zakresie omawianych spraw. Opracowanie stanowi istotny wkład w badaniach nad skutkami korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników polskich, czy szerzej obywateli polskich, do Niemiec. Jest bardzo ważnym źródłem wiedzy do oceny tej sytuacji, a także do dalszych badań w tym zakresie.
EN
In this paper the author presents the situation of Polish citizens on the German labour market and in the German social security system. It is a legal and social analysis based on objective data on these issues. The development is a very important contribution to the study of the effects of exercising the right of free movement of workers or in the wider Polish citizens to Germany. It is a very important source to assess the situation and to further research in this area.

Contributors

author
  • FreSsco analytical expert

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1833987

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2014-volume-III-issue-3-article-63aae01e-e3c9-3e09-a4cf-adba66d10af7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.