Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | III | 3 | 53-62

Article title

Uzasadnienia i opinie w procesie legislacyjnym ustawy o zmianie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Justifications and opinions in the legislative process of act of changing the rules for pension payments from the Open Pension Funds

Languages of publication

Abstracts

EN
Established reform of the social security system, which came into life in 1999, the pension system was based on three pillars, which are accumulated retirement savings Poles. The pension system as part of the public sector is a significant impact on the stability and reliability of the economy, the impact on the various aspects of socio-economic life of the country, and is also a powerful resource funds remaining in the hands of the government. The aim of this paper is to present the arguments put forward by submitting a bill and the conclusions of legal opinions devoted to the reform of the pension system. This article contains an analysis of the legislative process, during which the law was passed to change the rules of pension payments from the funds accumulated in the open pension funds, as well as presented in the justififi cation and the opinions delivered by the Ministry of Finance arguments for the legitimacy of change. The work is ended with a summary of containing the conclusions of the reasoning and legal opinions.
PL
Ustanowiony reformą systemu zabezpieczenia społecznego, która weszła w życia w 1999 r., system emerytalny opierał się na trzech filarach, w których gromadzone są oszczędności emerytalne Polaków. System emerytalny, jako element sektora finansów publicznych, ma znaczący wpływ na stabilność i wiarygodność gospodarki, oddziałuje na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego kraju, a także jest potężnym zasobem środków finansowych pozostającym w gestii rządzących. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie argumentów formułowanych przez zgłaszających projekt ustawy oraz wniosków z opinii prawnych poświęconych reformie systemu emerytalnego. Praca zawiera analizę procesu legislacyjnego, w trakcie którego została uchwalona ustawa o zmianie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Argumenty za zasadnością zmian przedstawiono w uzasadnieniu i opiniach sporządzonych na zlecenie Ministerstwa Finansów. Pracę wieńczy podsumowanie zawierające wnioski płynące z uzasadnienia oraz opinii prawnych.

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1833975

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2014-volume-III-issue-3-article-98856e86-06f2-32fd-b722-2b24281e86a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.