Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | III | 3 | 72-81

Article title

Koncepcja zarządzania wiekiem jako instrument zatrudnienia starszych pracowników oraz utrzymania ich w dotychczasowym miejscu pracy

Content

Title variants

EN
Age management concept as a tool of employing older workers and maintaining them in their place of work

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this article is to introduce the concept of age management as an opportunity to increase the employment of the elderly in Poland. In its first part the author focuses on a phenomenon of early withdrawing from the workforce of older employees. In order to illustrate that phenomenon the author presented the research into the reasons of early withdrawing. The next part summarises the concept of age management and describes it as an effective tool for maintaining older employees in the workplace. The article ends with the formulation of conclusions and recommendations concerning the possibility of popularising this concept on the Polish labour market.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji zarządzania wiekiem jako szansy na podniesienie poziomu zatrudniania osób starszych w Polsce. W pierwszej jego części zostało opisane zjawisko wczesnego wycofywania się ludzi w starszym wieku z rynku pracy. Autorka przytoczyła w tym celu wnioski z badań nad przyczynami wczesnej dezaktywizacji. W dalszej części została przywołana i opisana koncepcja zarządzania wiekiem, która może stać się skutecznym narzędziem utrzymania osób starszych w miejscu zatrudnienia. Artykuł zakończony jest sformułowaniem wniosków oraz rekomendacji dotyczących możliwości upowszechnienia tej koncepcji w realiach polskiego rynku pracy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1833967

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2014-volume-III-issue-3-article-f450fb94-a891-3c7c-bdaf-8b77293abec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.