Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | IV | 4 | 91-97

Article title

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Authors

Content

Title variants

EN
Judgments of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Court in Poland in the field of labour law and social security

Languages of publication

Abstracts

EN
This text presents current case law of the Court of Justice of the EU concerning the issues of the posting of workers and determining the minimum wage for posted workers. Moreover, it refers to the issues of access to social benefits of economically inactive citizens of EU under the legislation of the host Member State. The judgment of the Supreme Court in Poland discusses the issue of determining the basis of contribution rates for the benefits from sickness insurance.
PL
Niniejszy tekst prezentuje aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kwestii delegowania pracowników oraz ustalania minimalnej płacy w przypadku pracowników delegowanych. Ponadto odnosi się do problematyki dostępu do świadczeń socjalnych nieaktywnych ekonomicznie obywateli UE na podstawie ustawodawstwa przyjmującego państwa członkowskiego. Wyrok Sądu Najwyższego omawia kwestię ustalania podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831658

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2015-volume-IV-issue-4-article-55ded257-149c-3ad5-b696-8c803131d7be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.