Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | IV | 4 | 66-75

Article title

Porównanie wybranych europejskich rozwiązań z zakresu minimalnego dochodu gwarantowanego

Content

Title variants

EN
Comparative analysis of selected european countries ways to provide minimal guaranteed income

Languages of publication

Abstracts

EN
This article is focused on comparative analysis of selected european countries benefits related to providing the minimal guarenteed income. Author compared not only the benefits but also referred them to models of social policy. The selected countries are: Poland. France, Great Britain (United Kingdom) and Sweden. The most important conclusion from Author’s comparative study is showing that minimal guaranteed income benefits are not always belonging to the same model of social policy as their country is representing. This is especially true in case of French RMI – this benefit contains elements of socialdemocratic and conservative model.
PL
Artykuł skupia się na porównaniu rozwiązań z zakresu dochodu gwarantowanego w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz przyporządkowaniu ich do modelu polityki społecznej, który zdaniem autora najbardziej pasuje do danego systemu. Tekst otwiera krótki opis głównych modeli polityki społecznej, w których autor umieszcza systemy dochodu gwarantowanego. W artykule zaprezentowano wyniki własnego badania porównawczego przeprowadzonego przez autora, które stanowiło część badawczą jego pracy magisterskiej. Najważniejszym wnioskiem z badania porównawczego jest stwierdzenie, iż rozwiązania na rzecz dochodu gwarantowanego nie zawsze są w pełni zgodne z modelem polityki społecznej danego państwa. Autor ukazał to na przykładzie Francji, której świadczenie mające na celu zapewnianie dochodu gwarantowanego łączy ze sobą (przynajmniej w teorii) elementy socjaldemokratyczne oraz konserwatywno-korporacyjne.

Contributors

  • Wydział Dziennikarstwa Nauk Politycznych UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831663

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2015-volume-IV-issue-4-article-7d0083b7-5eb3-3127-b9da-002a46da9d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.