Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | IV | 4 | 55-65

Article title

Powroty obywateli polskich z państw członkowskich UE od 2004 r. Wnioski z wybranych badań

Content

Title variants

EN
Returns of Polish citizens from EU member states since 2004. Conclusions from selected studies

Languages of publication

Abstracts

EN
The article is an overview of selected studies carried out in Poland since 2004, since the advent of the so-called post-accession migration. At the beginning in article presents leading research centers dealing with issues of migration in Poland, then shows the state of research on international migration of Poles after 1989 and place of re-emigration in research on migration issues. The next section presents the assumptions, process and conclusions of the leading studies on the returns of Poles after 2004 which were implemented in Poland. At the end article presents briefly government’s actions to encourage migrants to return to the Poland.
PL
Artykuł stanowi przegląd wybranych badań realizowanych w Polsce od 2004 r., czyli od czasów pojawienia się tzw. migracji poakcesyjnej. Na początku przedstawione zostały czołowe ośrodki badawcze zajmujące się problematyką migracji w Polsce. Następnie ukazany został stan badań nad międzynarodowymi migracjami Polaków po 1989 r., a także miejsce reemigracji w badawczej problematyce migracyjnej. W kolejnej części przedstawione zostały założenia, przebieg oraz wnioski z czołowych badań dotyczących powrotów Polaków po 2004 r., które zostały zrealizowane w Polsce. Na zakończenie przybliżone zostały działania rządu podejmowane na rzecz zachęcenia migrantów do powrotu do Polski.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831898

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2015-volume-IV-issue-4-article-e1116c59-aff1-31b3-839b-55eb1e28302e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.