Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | V | 5 | 78-87

Article title

Renta rodzinna jako świadczenie skierowane do rodziny

Content

Title variants

EN
The family pension as a benefit directed to the family

Languages of publication

Abstracts

EN
The main goal of this article is to present family pension in social security of loosing a breadwinner. The author will dedicate to analyse entitled people of getting it, especially the children who are involved. It is worth pointing out that judicature goes along with charging family pension above 25. Furthermore, there is a case of impossibility of of getting family pension by a cohabitee in this article. Judicature and literature share this statement. Historical outline is also presented
PL
Artykuł przedstawia rentę rodzinną w kontekście zabezpieczenia społecznego wypłacanego w przypadku utraty żywiciela rodziny. Omówiono katalog osób uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia, zwracając szczególną uwagę na dzieci uczące się. Warto zauważyć, że orzecznictwo sądów przychyla się do pobierania renty rodzinnej przez dzieci kontynuujące naukę. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach nie przewidują otrzymania renty rodzinnej przez konkubenta, a orzecznictwo i literatura zgodnie podzielają to stanowisko.

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831624

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2016-volume-V-issue-5-article-810c4df5-9ed0-31f0-96aa-dc56d1fd4a41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.