Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | V | 5 | 51-58

Article title

Wzmocnienie praw obywateli UE oraz pracowników migrujących – między teorią a praktyką

Content

Title variants

EN
Strengthening the rights of EU citizens and migrant workers – between theory and practice

Languages of publication

Abstracts

EN
The study presents the range of current european researches carried out under the FreSsco project referring to the obstacles in exercising the right to freedom of movement. It was agreed that the amount of regulations in European law, concerning this area, is further upsizing. In order to ensure the application of EU regulations (Regulation No 492/2011) the directives are being created (eg. Of Directive 2004/38 and 2014/54 / EU). European researches show that in the EU countries occur the practices contrary to EU law. These are practices which discriminate or limit the freedom of movement of persons and workers.
PL
W opracowaniu przedstawiono zakres aktualnych badań europejskich realizowanych w projekcie FreSsco dotyczących przeszkód w realizacji prawa do swobody przemieszczania się. Ustalono, że stan prawa UE ulega dalszemu rozbudowaniu. W celu zapewnienia stosowania unijnych rozporządzeń (rozporządzenie nr 492/2011) wydawane są dyrektywy (np. dyrektywy 2004/38 i 2014/54/UE). Z badań europejskich wynika, że w państwach UE występują praktyki niezgodne z prawem UE. Są to praktyki dyskryminujące lub ograniczające korzystanie ze swobody przepływu osób oraz pracowników.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831631

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2016-volume-V-issue-5-article-9eb090f6-50f0-3aa7-8052-cf3ab09f8fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.