Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | VIII | 10 | 31-34

Article title

Building social protection systems: International standards and human rights instruments

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The article reviews a compendium of the most important international instruments that guarantee human rights in the fifi eld of social security. It contains basic conventions and recommendations adopted by the ILO since 1952. The process of their adoption was also synthetically presented, indicating the interrelationships and external conditions of their establishment. As indicated by the publisher: the book may act as an unusual guide in the process of building coherent national systems in this area.
PL
Książka jest kompendium zawierającym najistotniejsze międzynarodowe instrumenty gwarancji praw człowieka do zabezpieczenia społecznego. Zawiera podstawowe konwencje i zalecenia przyjęte przez MOP od 1952 roku. Syntetycznie przedstawiono także proces ich uchwalania, wskazując na wzajemne powiązania i uwarunkowania zewnętrzne procesu ich stanowienia. Jak wskazuje wydawca: publikacja może pełnić rolę nietypowego przewodnika w procesie budowania spójnych systemów krajowych w tym zakresie.

Contributors

  • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818883

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2019-volume-VIII-issue-10-article-639caf55-2ab0-3a94-a1fb-a1fc22021cc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.