Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | VIII | 9 | 20-33

Article title

The European social security coordination Regulations: 15 years after accession. Quo vadis?

Authors

Content

Title variants

PL
Unijne rozporządzenia ws. koordynacji zabezpieczenia społecznego: 15 lat po rozszerzeniu UE. Dokąd zmierzamy?

Languages of publication

Abstracts

PL
15 lat po wprowadzeniu rozporządzeń UE w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego – czy są one nadal odpowiednie i gotowe na nadchodzące dekady? Czy wytrzymają próbę czasu? Czy nie jest to może czas na wspólną refleksję na temat zmiany tych ważnych instrumentów integracji europejskiej? Celem tego artykułu jest nie tyle spojrzenie na ponad 60-letnią historię, ale raczej sformułowanie prognozy na przyszłość opartej na dotychczasowej ewolucji i zidentyfifi kowanie wyzwań, które mogą zmusić prawodawcę UE do dostosowania, modyfikacji i dalszej modernizacji rozporządzeń koordynacyjnych. Podczas gdy niektóre zmiany mogą prowadzić do technicznych, kosmetycznych modyfikacji, inne będą wymagać odważnych decyzji, ponieważ nie można wykluczyć, że niektóre napotkane wyzwania podważą również część z podstawowych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE/EFTA.
EN
15 years after the introduction of EU Regulations on social security coordination – are they still relevant and ready for the coming decades? Will they stand the test of time, and have the past few years not taught us that additional reflections are needed? Is it perhaps not the time for a joint reflection about amending these important instruments of European integration? The purpose of the article is not to look back on over 60 years of history, but rather to make future projections based on past evolutions and identify challenges that may force the EU legislature to adapt, modify and further modernise the coordination Regulations. While some developments might lead to technical, cosmetic modifications, others will require brave decisions, as it cannot be excluded that certain challenges faced will question even some of the fundamental principles behind the current system of the coordination Regulations.

Contributors

author
  • Faculty of Law & Criminology, Ghent University Director of International Research Institute on Social Fraud

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818785

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2019-volume-VIII-issue-9-article-bacff9b8-a931-3c52-9cfe-bd105bff951c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.