Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | VIII | 9 | 9-19

Article title

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument realizacji ochrony socjalnej osób korzystających ze swobody przemieszczania się

Content

Title variants

EN
Social security coordination as an instrument realising the freedom of movement in the European Union

Languages of publication

Abstracts

EN
The article analyses the coordination of social security systems as an instrument for realisation of the free movement of persons within the European Union. The coordination rules guarantee retaining full advantages offered by national social security schemes, regardless of the decision to move to another EU Member State. The coordination is functioning in a dynamic environment, and because of that the impact of any new regulations should be carefully monitored, especially in the field of applicable legislation.
PL
W artykule omawiana jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument realizacji swobody przepływu osób w Unii Europejskiej. Zasady koordynacji gwarantują zachowanie przez osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania i pracy na obszarze Unii Europejskiej, korzyści oferowanych przez krajowe systemy zabezpieczenia społecznego. Koordynacja funkcjonuje w dynamicznym środowisku, co wymaga stałego monitorowania i oceny skutków oddziaływania proponowanych przepisów prawa unijnego, szczególnie w zakresie ustawodawstwa właściwego.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818831

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2019-volume-VIII-issue-9-article-ec884c2f-583f-350f-82e0-e70ac80f908b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.