Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | IX | 11 | 11-17

Article title

Posting of workers in the context of Directives 2018/957 and 2014/67

Content

Title variants

PL
Delegowanie pracowników w kontekście dyrektyw 2018/957 oraz 2014/67

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule analizuje się dwie ostatnie dyrektywy UE (2018/957 i 2014/67) regulujące delegowanie pracowników w ramach swobody przepływu usług. Rozpatrywane są dwie główne kwestie: rozszerzenie praw pracowników delegowanych oraz usprawnienie współpracy administracyjnej dla skuteczniejszego zwalczania nadużyć. Analiza prowadzi do konkluzji, że ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące delegowania pracowników powinny doprowadzić do poprawy sytuacji tej grupy pracowników, w szczególności jeśli nowo powstały Europejski Urząd Pracy przyczyni się do wzmocnienia współpracy między odpowiednimi instytucjami państw członkowskich.
EN
The contribution analyses two recent EU directives (2018/957 and 2014/67) regulating the posting of workers in the framework of the freedom of provision of services. It focuses on two central issues: the extension of posted workers’ rights, and the improvement of administrative cooperation to combat fraud more efficiently. It concludes that recent legislative evolutions concerning posting of workers should lead to improvement in posted workers’ situation, in particular if cooperation between Member States’ administrations is buttressed by the new European Labour Administration.

Contributors

  • University Paris 1 (Panthéon Sorbonne) / Uniwersytet Paryż 1 (Panteon Sorbona)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818777

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2020-volume-IX-issue-11-article-73a9d69a-2f87-377b-8b52-75a7f6dffc8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.