Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | X | 13 | 9-17

Article title

Rozwiązania ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa socjalnego obywateli w wybranych programach rządowych

Content

Title variants

EN
Counteracting the effects of the COVID-19 pandemic in the field of social security of citizens in selected government programs

Languages of publication

Abstracts

EN
The article analyses government programs aimed at counteracting the negative effects of the COVID-19 pandemic on the labour market and social security. The priority objective of the Polish government’s policy was the protection of jobs as well as ensuring the financial and health security of citizens.
PL
Artykuł przedstawia programy rządowe skierowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa na rynku pracy i w sferze zabezpieczenia społecznego. Za priorytetowe cele polityki polskiego rządu uznano ochronę miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli.

Year

Volume

X

Issue

13

Pages

9-17

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski / Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw

References

 • Dębkowska Katarzyna, Kłosiewicz-Górecka Urszula, Szymańska Anna, Ważniewski Piotr, Zybertowicz Katarzyna. Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Gniazdowski Michał, Kubisiak Andrzej, Kutwa Krysztof, Rybacki Jakub (współpr.). Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny, 2021.
 • The Sustainable Development Goals Report 2021, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, New York: United Nations, 2021.
 • Uścińska Gertruda. Prawo zabezpieczenia społecznego. Warszawa: C.H. Beck, 2021.
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r., poz. 695.
 • Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 875.
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 1086.
 • Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 1639.
 • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 2255.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2019806

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2021-volume-X-issue-13-article-6bbf2dd2-d6d9-326b-9203-cfbea27fe267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.