Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 22 | 1 |

Article title

Uwarunkowania socjalizacji religijnej uczestników katolickich kursów przedmałżeńskich

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badanie prowadzone wśród uczestników obligatoryjnych katolickich kursów przedmałżeńskich pozwala określić istotne wymiary religijności młodego pokolenia Polaków. Niniejszy artykuł podejmuje analizę stanu socjalizacji religijnej młodych dorosłych katolików na podstawie danych uzyskanych w badaniu 1517 uczestników kursów przedmałżeńskich. Otrzymane wyniki potwierdzają, że religijność młodych Polaków cechuje coraz bardziej zaawansowany subiektywizm, indywidualizm i oderwanie ocen moralnych od etycznego przesłania religii. Zaskakująca, jeśli weźmiemy pod uwagę pochodzenie badanych z uznawanego za konserwatywny i tradycyjnie religijny regionu południowo-wschodniego Polski, wydaje się duża popularność kohabitacji wśród katolickich narzeczonych.

Year

Volume

22

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-02-28

Contributors

References

 • Baniak J. (2015), Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Benowska A. (2002-2003), Podmioty socjalizacji religijnej. „Łódzkie Studia Teologiczne” 11-12, s. 313-326.
 • Boguszewski R. (2008), Polak – zawsze katolik? Polska religijność w latach 1989-2008 na podstawie badań CBOS. „Więź” 9, s. 5-25.
 • CBOS (2015), Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat nr 26. Warszawa.
 • CBOS (2017), Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych. Komunikat nr 84. Warszawa.
 • Grom B. (2011), Psychologia wychowania religijnego, H. Machoń (tłum.). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • ISKK (2017), Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. Warszawa, http://iskk.pl/images/stories/Instytut/ dokumenty/AnnuariumStatisticum2016.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mariański J. (2014), Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
 • Piwowarski W. (1980), Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym. „Śląskie Studia Historyczno- -Teologiczne” 13, s. 25-42.
 • Piwowarski W. (1996), Socjologia religii. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
 • Potocki A. (2017), O Kościele także socjologicznie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sroczyńska M. (2015), Wartości religijne i orientacje rytualne współczesnej młodzieży w refleksji socjologicznej. „Konteksty Społeczne” 3/1(5), s. 55-71.
 • Sztompka P. (2007), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Zakrzewski D. (2002), Socjalizacja religijna w rodzinie w obliczu współczesnych procesów społeczno-kulturowych. „Studia nad Rodziną” 6/1(10), s. 105-111.
 • Zaręba S.H. (2012), Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa–Rzeszów: Pobitno Oficyna.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-22-issue-1-article-3271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.