Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 22 | 1 |

Article title

Religijność in statu nascendi. Omówienie książki Janusza Mariańskiego pt. Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, toruń 2016, ss. 399

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nasilające się tempo zmian społecznych stawia przed nauką wyzwania, które wymagają głębszej refleksji i teoretycznej, i metodologicznej. Szczególnie nauki społeczne, do których należy socjologia, wymagają zastanowienia ze względu na zjawiska społeczne, które przerywają zakorzenione już schematy myślenia i wprowadzają nowe problemy badawcze w orbitę zainteresowań współczesnością. „Stare teorie” są ważne i nadal aktualne, ale nowe zjawiska społeczne, które uchwytne są w badaniach empirycznych, nie tylko wymagają reinterpretacji, lecz także wywołują konieczność odpowiedzi na inne pytania niż te zakorzenione w wyjaśnieniach socjologicznych.

Keywords

Year

Volume

22

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-02-28

Contributors

References

  • Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, J. Niżnik (tłum.). Warszawa: PIW.
  • Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, T. Kunz (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
  • Mariański J. (2016), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studia socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-22-issue-1-article-3275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.