Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 23 | 2 | 9-17

Article title

Wartości uroczyste w świadomości maturzystów puławskich w latach 1994-2009-2016

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostaną omówione wybrane wartości uroczyste uznawane przez maturzystów puławskich. Główna hipoteza badawcza zakłada, że młodzież maturalna znajduje się w fazie zaawansowanej młodości, częściowo uniezależnia się już od rodziny pochodzenia, a jej główne zainteresowania i działania przenoszą się poza rodzinę. Rozpoznaje ona już dokładnie swoje perspektywy życiowe, a równocześnie coraz wyraźniej ustala swoją hierarchię wartości i autonomię moralną. Wartości uroczyste, tzn. te, dla których warto poświęcić życie, zostaną omówione w świetle wyników badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2009-2016 w czterech szkołach ponadgimnazjalnych w Puławach. W latach 1994-2016 nie wystąpiły wyraźne zmiany w aprobacie wartości uroczystych przez młodzież maturalną zamieszkującą w tym mieście. Wskaźnik przeciętny aprobaty jedenastu wartości zwiększył się nawet od 46,2% do 53,7%. Szczególnie niską pozycję w hierarchii wartości uroczystych zajmuje religia.
EN
This article will discuss selected solemn values accepted by Puławy City high school graduates. In the main research hypothesis, we assume that secondary school students are already at an advanced stage of adolescence, and partly become independent from the family as their main interests and activities move beyond the family environment. Young people at this stage of development already recognize exactly their life perspectives, and at the same time increasingly establish their hierarchy of values and moral autonomy. The solemn values, i.e. those to which it is worth dedicating one’s life, are discussed in the light of the results of sociological research carried out in the years 1994-2009-2016 in four upper-secondary schools in Puławy. In the years 1994-2016 there were no significant changes in the approval of the solemn values by secondary school students in Puławy. The average approval rate of eleven values even increased from 46.2% to 53.7%. Religion is particularly low in the hierarchy of solemn values.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

9-17

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-23-issue-2-article-7305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.