Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 23 | 2 | 61-67

Article title

Jubileusz dziesięciolecia zespołu Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) – szkoły doskonalenia empirycznej socjologii

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Truizmem jest twierdzenie o potrzebie kształcenia praktycznego w naukach społecznych. To właśnie poprzez wymiar badawczy nauki te rozwijają się i na bieżąco pozwalają odnotowywać aktualny stan rzeczy. Stąd wynika konieczność podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w środowisku akademickim, które ukierunkują aktywność poznawczą właśnie na rozwijanie empirii, oczywiście w oparciu o podbudowę teoretyczną. Wymiar badawczy świadczy ponadto o potencjale rozwojowym określonych rodzajów nauki, rozszerzając przy tym horyzonty poznania o nowe obszary. Wymóg rozwijania badań empirycznych stanowi również jeden z wymogów formalnych określonych przez władze ministerialne. Konstytucja dla nauki, dokument ogólny porządkujący rozproszone dotąd dziedziny akademickie, określa szanse rozwojowe nauki polskiej właśnie w działalności badawczej. Nadchodzący w 2019 r. jubileusz dziesięciolecia działalności Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) wydaje się więc dobrym momentem do poczynienia pierwszych podsumowań dorobku naukowego inicjatywy badawczej podjętej przez środowisko socjologów wywodzące się z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Keywords

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

61-67

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-23-issue-2-article-7324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.